Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt, kādu informāciju un kādiem nolūkiem par Jums varam apkopot, ja izmantojat tīmekļa vietni www.scanfreight.lv, un kā tiek veikta šīs informācijas apstrāde.

  • Tīmekļa vietnes www.scanfreight.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA “Scanfreight Latvia”, Reģ. Nr.42103079624
    adrese: Meldru iela 1, Liepāja, LV-3401
  • Dati, kas iesniegti SIA “Scanfreight Latvia” interneta vietnē, tiek izmantoti savstarpējās komunikācijas nolūkos, lai nodrošinātu pieprasīto pakalpojumu. SIA “Scanfreight Latvia” interneta vietne apkopoto, apstrādā un glabā klienta iesniegtos datus saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
  • Iesniedzot savus datus, persona piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu līgumisko attiecību izpildei nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Iesniegtie dati netiek nodoti trešajām personām, ja vien šādu pienākumu neuzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.
  • Sniedzot savu kontaktinformāciju, es piekrītu, tā tiek izmantota sekojošam mērķim: saņemt SIA “Scanfreight Latvia” uzņēmuma pakalpojumus, informāciju par pakalpojumiem un veidot komunikāciju ar uzņēmumu.
  • Personas dati tiks glabāti trīs gadus no datu saņemšanas brīža
  • Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu par personas datu dzēšanu, rakstot uz e-pastu info@scanfreight.lv

Loģistikā jums viss ir atrisināts?

Saņemiet vēl labāku piedāvājumu:

+371 65801515